Ostatní restaurátorské práce

Ostatní restaurátorské práce

Restaurování mobiliáře je úzce provázáno s ostatními řemeslnými obory – kováři, slévači, štafíři, hodináři, skláři, sochaři, kameníci atd. Prostřednictvím odborných restaurátorů zajišťujeme komplexní restaurování památek z různých materiálů, které vyžadují pokaždé jiné techniky (kov, sklo, dřevo, papír, keramika, textil, kámen atd.)

Other restoration work
Other restoration work
Other restoration work

Tímto se náš ateliér specializuje také na restaurování kočárů, hodin, svítidel, rádií atd.