Rádia

Hudební skříň – Tesla Bolero
Hudební skříň – Tesla Bolero – otevřená
Hudební skříň – Tesla Jubilant
Hrací skříňka – konec 19. století
Hudební skříň – Tesla Maestro
Pohled na otevřenou hudební skříň – Tesla Maestro
Detailní boční pohled na vyklopené rádio a spuštěný kryt gramofonu – Tesla Maestro