Ukázka průběhu restaurování

Barokní skříň

Celkový pohled na skříň před restaurováním
Dochované části
Detail napadení vyřezávané hlavice
Zadní část soklové římsy
Pravá zrestaurovaná část
Detail štítků zámků po restaurování

Model vodního mlýna

Čelní pohled na mlýn, stav před restaurováním
Detail napínacího mechanicmu hasačertu
Kompletní demontovaný model
Vyjmutý nábytek ze šalandy před očištěním
Moučnice, podélná prasklina v horní části
Zrestaurované vodní kolo

Salonní stůl

Celkový pohled na stůl před restaurováním
Detail na centrální intarzovanou rozetu - patrná masivní prasklina
Pohled na stůl po demontáži
Průběh oprav intarzování
Detailní pohled na zrestaurovanou středovou rozetu
Zrestaurovaná spodní soklová část s nohou a s patkou