Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012

Kompletní restaurování mobiliáře v kostele sv. Matouše v Pnětlutách. Jednalo se o restaurování hlavního oltáře s hlavním oltářním obrazem, dále byl restaurován boční oltář sv. Vojtěcha a kazatelna. Ze souboru uměleckořemeslných děl (nepolychromovaných) byly restaurovány barokní lavice hlavní lodi kostela a zpovědnice boční kapli. Též byli restaurovány hlavní vstupní dveře a dveře do sákristie.

Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012
Kostel sv. Matouše v Pnětlukách - 2012