Pozlacování a pozlacovačské práce

Pozlacování

Pozlacovačství a štafířství jsou umělecko-řemeslné techniky, jejichž kořeny sahají až do antiky. S historickým vývojem se výrobní postupy, vlastně techniky polychromie, mezi něž patří pokládání povrchu předmětů plátkovými kovy, pochopitelně zdokonalovaly a také přizpůsobovaly dobovému výtvarnému názoru.

 

Jejich svébytná technologická a materiálová rozmanitost nashromážděná celými generacemi umělců a řemeslníků nám mimo jiné otevírá pohled na důmyslné využívání přírodních materiálů a technologické myšlení našich předků.

 

V dřívějších dobách se mu neučili jen umělci, ale i umělečtí řemeslníci. Umělci zlatili pozadí obrazů a sochy, řemeslníci rámy, nábytkovou řezbu a drobné užitkové předměty.

 

Zlacení či pozlacování je samo o sobě velice komplikované na technologii a náročné na zpracování, proto se také oddělilo a zůstalo až do dnešních dnů samostatnou profesí. Podle provedení a použití materiálů se zlacení dělí na několik naprosto nezaměnitelných druhů.

Druhy zlacení a pozlacování

Zlacení olejové (mixtionové)

Zlacení je snazší, ale výsledná plocha nedosahuje takového lesku jako zlacení na poliment. Lze provádět na různé podklady (zdivo, kámen, kov, dřevo). Mixton je upravený lněný olej. Před nanášením se mixtion zbarvuje pigmenty rozpuštěnými v oleji. Plátky zlata se na pojící vrstvu pokládají a přitlačují podobně jako v předešlém případě. Mixtion musí být při pokládání povrchově zaschlý, ale ještě lepkavý. Málo zaschlý způsobuje nerovný povrch, přeschlý malou přilnavost.

Zlacení žloutkové

Uplatňovalo se hlavně v dekoratérství, při scénických úpravách a paspartérství. Je to nejrychlejší způsob zlacení plátkovým zlatem bez leštění, plátky se nanášejí na mokrý žloutkový podklad.

Zlacení polimentové

Považuje se za nejhodnotnější. Poliment slouží jako podklad. Jeho předností je pružnost. Poliment pod zlacení se vymíchá ze speciální hlinky zvané arménský nebo francouzský bolus a vody v hustou kaši. Do ní se vmíchá směs uvařená z benátského mýdla, vepřového sádla a včelího vosku. Nanese se na křídový podklad zpevněný klihovou vodou ve čtyřech vrstvách a to dvě žluté a dvě červené a vyleští flanelem.

 

Před zlacením se poliment vlhčí čistým alkoholem. Kousky plátkového zlata se pak kladou vedle sebe a vlasovým štětcem se přitlačí na polimentový podklad. Má- li být plocha lesklá, leští se achátem.

Zlacení
Zlacení
Zlacení
Zlacení
Zlacení
Zlacení

Náš ateliér se specializuje na pozlacování historických a uměleckých předmětů plátkovým zlatem na poliment i mixtion. Restaurování zahrnuje podrobný průzkum originálního stavu daného předmětu, jeho rekonstrukci, zafixování a konečné povrchové úpravy včetně zlacení původní technikou. Celý proces je plně dokumentován, závěrečná restaurátorská zpráva obsahuje popis postupu restaurování včetně fotografické dokumentace. Vedle restaurování uměleckých předmětů v ateliéru provádíme i zlacení prvků architektury na místě (např. zlacené nápisy na budovách, báně apod.).