Polychromie a polychromovaná sochařská díla

Polychromie

Součástí specializace našeho ateliéru je také polychromie. Soustředíme se na přesnost průzkumu daného díla a následné přesné určení postupu obnovy. Neprovádíme obnovu, která památku znehodnocuje, ale snažíme se využít všech zachovalých fragmentů polychromie a doplňuje pouze citlivou, zcelující i napodobivou retuší včetně zlacení povrchu tak, aby novější zákroky s dochovalým fragmentem původního uměleckého díla vytvářely pohledově harmonický celek.

Polychromie
Polychromie
Polychromie

Polychromie - je mnohobarevná, dekorativní, výrazová, symbolická a jiná úprava plastik, architektury a jiných uměleckých děl. Každá kultura či umělecký směr dal polychromii jiný výraz. Úlohou polychromie je zvýšení estetického zážitku z daného předmětu a ochrana proti jeho povrchovému poškození.