Řezbářské práce

Dílna v dávných šasech

Náš ateliér se mimo jiné specializuje na řezbářské práce, je to obor zabývající se ručním obráběním dřeva pomocí speciálně tvarovaných tzv. řezbářských dlát, za pomocí této techniky jsme schopni vrátit originalitu daného předmětu.

 

Řezbou zdobené bytové doplňky a nábytek najdeme již v nejstarších kulturách před naším letopočtem, právě tak jako v moderním interiéru. Technika řezby ani nástroje se během staletí téměř nezměnily.

 

U nábytku rozlišujeme různé typy řezby podle provedení.

Řezbářské práce
Řezbářské práce
Řezbářské práce

Druhy řezby podle provedení

  1. Vrubořez -řezba do hloubky. Ornament je zařezán pod úroveň vnější plochy nábytku. Nejčastěji jsou to jednoduché vrypy, krátké a rovné. Mohou však být vedené i v dlouhé lince, několikrát vedle sebe, pak jde o tzv. Kanely. Jindy může linka opisovat složitý ornament. Z těchto jednoduchých vrypů mohou být složeny různé složitější obrazce (hvězdy, květy).
  2. Plochý mělký reliéf-je poloplastická řezba mírně vystupující z plochy, tvořená pouze pro čelný pohled. Má pouze dva rozměry, výšku a šířku, perspektiva chybí. Motivem ornamentu jsou většinou rostliny, ale často i figury zvířat, ptáků a lidí.
  3. Plastický reliéf – basreliéf je plastická řezba vystupující značně z plochy, neboť má tři rozměry, výšku, šířku i hloubku. Při pohledu z profilu a z čelního pohledu lze tušit i odvrácenou část ornamentu. Motivy basreliéfu jsou především figurální, doplněné motivy rostlinnými i geometrickými. Nezřídka znázorňuje architekturu, krajinu.
  4. Prostorová plastická řezba – je sochařské dílo, provedené ve dřevě. Znázorněný motiv je pojednán ze všech stran, má tedy všechny tři rozměry. V nábytkářství se plastická řezba uplatňovala především v baroku a to jako samostatný díl nábytku nebo konstrukční prvek.
  5. Prolamovaná řezba- je vlastně řezaná mřížka. Materiál je prořezáván prostorově, tak že tvoří mříž. Řezba je jemná, motiv je pojednán ze všech stran. V nábytkářství se prolamovaná řezba používá buď přímo jako mřížka u výplní a vitrín, nebo jako zdobný prvek výplně.